Dom mot två före detta advokater

2022-10-10

Tingsrätten dömde den 43-årige mannen för förberedelse till mord till sex års fängelse och den 30-årige mannen för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott och brott mot yppandeförbud till fyra års fängelse. De tilltalade friades från ansvar för skyddande av brottsling, grovt brott.

Tingsrättens dom har överklagats från båda sidor. Åklagarna har yrkat att männen ska dömas även för skyddande av brottsling, grovt brott, och att straffen ska skärpas. Männen har yrkat att bli helt frikända.

När det gäller åtalen för skyddande av brottsling, grovt brott, menar hovrätten att det i princip är möjligt att döma någon för skyddande av brottsling även om den som skyddats inte dömts i domstol. De påstådda skyddsåtgärderna omfattas dock inte av straffbestämmelsen om skyddande av brottsling.

- Även om det kan framstå som synnerligen klandervärt att som advokat

röja uppgifter från en polisutredning och instruera förhörspersoner att

lämna felaktiga uppgifter utgör det påstådda agerandet inte brott, säger

Sven Johannisson, rättens ordförande.

 

Beträffande åtalet för förberedelse till mord anser hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att 43-åringens hantering av en s.k. encrotelefon inte utgjort ett straffbart förberedelsebrott. Det är nämligen inte visat att telefonen skulle användas vid genomförandet av mordet, som skulle ske inne på en kriminalvårdsanstalt. Däremot är det styrkt att 43-åringen förmedlat information mellan personer som var beredda att betala för mordet och den eller dem som skulle kunna utföra det. Han döms därför för medhjälp till stämpling till mord. Även om hovrätten dömer 43-åringen för ett annat brott än tingsrätten fastställer hovrätten den påföljd som tingsrätten har dömt ut, dvs. sex års fängelse.

När det gäller 30-åringen delar hovrätten tingsrättens bedömning att han gjort sig skyldig till medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott och brott mot yppandeförbud. I fråga om medhjälpsbrottet har hovrätten kommit fram till att han använt sekretessbelagd information, som han tagit del av i en förundersökning där han varit offentlig försvarare, för att ge uppmaningar och råd till ledare i det s.k. Vårbynätverket. Han har därmed främjat nätverkets narkotikabrottslighet och ska därför dömas för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Hovrätten fastställer tingsrättens dom även i påföljdsdelen och dömer 30-åringen till fyra års fängelse.

- När vi mätt ut straffen har vi ansett det vara mycket försvårande att de

tilltalade utnyttjat sin ställning och missbrukat sitt förtroende som

advokater, konstaterar Sven Johannisson.