Dom mot fem tonåringar som åtalats för grov våldtäkt mot en kvinna i Kungsparken i Malmö

2023-02-03

Sent på kvällen den 22 oktober förra året patrullerade polis i Kungsparken när de fick syn på några personer i ett buskage. Polisen trodde först att det rörde sig om personer som hanterade narkotika. När personerna uppmärksammade polisen sprang de från platsen men polisen kunde mer eller mindre omedelbart gripa en av personerna. En kvinna kom sedan ut från buskaget och berättade för polisen att hon hade blivit våldtagen av personerna. Kort därefter grep polisen ytterligare tre av personerna och den femte greps påföljande dag. Åklagaren åtalade alla fem personerna för grov våldtäkt.

En av tonåringarna som åtalades förnekade att han haft sex med målsäganden medan de övriga medgav att de hade haft sex med målsäganden men att det skett med hennes samtycke.

Tingsrätten menar att målsäganden på ett trovärdigt sätt berättat om vad tonåringarna utsatte henne för. Hennes berättelse får också ett mycket starkt indirekt stöd av hur polismännen, som kom till platsen, uppfattade hennes sinnesstämning och även av iakttagelser som gjordes av den läkare som undersökte målsäganden. Personer som pratat med målsäganden efter händelsen har berättat om hur händelsen påverkat henne och beskrivit att målsäganden avskärmade sig från omvärlden.

Tingsrätten menar att den bevisning som åklagaren presenterat är så pass stark att samtliga fem tonåringar ska dömas för grov våldtäkt. Påföljden för artonåringen har bestämts till fem års fängelse. Två sjuttonåringar döms till sluten ungdomsvård i drygt ett år. En sextonåring döms till tio månaders sluten ungdomsvård. Gällande femtonåringen har tingsrätten bestämt att han ska ha ungdomsövervakning under ett års tid. Tonåringarna ska också betala skadestånd om drygt 300 000 kr till målsäganden.