Dom meddelad i målet om amfetaminfabriken i Olshammar

2022-07-28

Tingsrätten har funnit att det under 2020 har det bedrivits en omfattande amfetamintillverkning i en villafastighet i Olshammar. Synnerligen stora mängder amfetamin, 452 kg, har framställts och överlåtelser har skett inom stora delar av Sverige.

 

Efter spaning kunde polisen den 5 december 2020 övervaka ett byte där 50 liter amfetaminolja byttes mot 60 kg färdigtillverkat amfetamin. Polisen följde efter och stoppade bilen med 60 kg amfetamin förpackat för överlåtelser. Senare samma kväll gjordes även ett tillslag i villan i Olshammar och två personer i färd med att tillverka amfetamin kunde gripas i huset. Ett av rummen i källaren var inrett för amfetamintillverkning med olika arbetsstationer och man hittade där drygt 20 kg amfetamin.

 

Bevisningen i målet har, förutom vad som framkom vid tillslagen, till stor del bestått av chattar som förts i den krypterade appen Anom. Genom chattarna har det gått att följa framställan och överlåtelser som skett sedan sommaren 2020 fram till tillslaget och det har även gått att knyta fler personer till delaktighet än de som greps vid tillslagen.

 

Hanteringen av amfetamin har bedrivits inom ramen för en organisation som närmast kan liknas vid ett bolag. Organisationen har styrts av personer, som kallat sig Firman. Det är två personer som hör till denna grupp som nu döms. Själva tillverkningen av amfetamin har skett i villan i Olshammar. Transpor-ter av amfetaminolja och färdigt amfetamin har skötts av kurirer. Tingsrätten har bedömt att samtliga involverade, som haft olika roller i verksamheten, är att bedöma som gärningsmän, om än att tre av de sju endast kan knytas till medverkan under en begränsad tid.

 

Tingsrätten ogillade åtal avseende synnerligen grov narkotikasmuggling eftersom det inte var visat att de åtalade varit de som styrt över införseln av amfetaminolja till Sverige.