Dom meddelad i mål angående grov narkotikasmuggling m.m.

2023-04-21

Halmstads tingsrätt har den 21 april 2023 meddelat dom i ett omfattande mål angående grov narkotikasmuggling m.m (mål B 641-22). Nio män i olika åldrar har varit åtalade i målet.

 

En 32-årig man från Falkenberg döms till fängelse sex år och 10 månader för bl.a. försök till grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott. Mannens bror, en 23-årig man från Falkenberg, döms för grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott till fängelse tre år och 10 månader. Vidare döms en 65-årig man från Halmstad för bl.a. försök till grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott till fängelse tre år.

 

Huvudförhandlingen i målet har behövt tas om på grund av att åklagaren efter förhandlingen påbörjats åberopat ny utredning från polis i utlandet, vilken dröjt, och att uppehåll gjorts i förhandlingen i sådan omfattning att denna behövt tas om. Antalet förhandlingsdagar vid huvudförhandlingen (den senaste förhandlingen) har uppgått till 20. De totala försvararkostnaderna uppgår till över 8 miljoner kronor. Denna kostnad ska stanna på staten.

 

Ansvarig domare: rådmannen Joakim Hugoson, tel. 035-152574.