Dom meddelad i det återförvisade s.k. högskoleprovsmålet

2020-04-08

Tingsrätten har kommit fram till att en 27-årig man sedan 2016 bedrivit en verksamhet som tillhandahållit fusk på högskoleprovet med avancerad teknisk utrustning. Från 2017 bedrev han verksamheten tillsammans med en 25-årig man och en 23-årig man. Verksamheten avbröts genom ett tillslag mitt under högskoleprovet på våren 2018. De tre männen döms nu för att ha hjälpt åtskilliga provskrivare att fuska på högskoleprovet (medhjälp till osann försäkran, grovt brott). Även en 57-årig man döms för att ha hjälpt till i verksamheten och får villkorlig dom.

Ett tjugotal provskrivare har deltagit i rättegången. För flera av dem har tingsrättens prövning gällt om de gjort sig skyldiga till brott (osann försäkran) genom att använda otillåten utrusning på högskoleprovet trots att de försäkrat att de inte gjort det, om brottet ska bedömas som grovt och vilken påföljd som ska dömas ut. För andra provskrivare, som delvis godtagit tingsrättens tidigare dom, har tingsrättens prövning gällt om brottet ska bedömas som grovt och vilken påföljd som ska dömas ut. Tingsrätten har kommit fram till att även de provskrivare som varit missnöjda med tingsrättens tidigare dom ska dömas för osann försäkran och att brottet ska anses grovt. Åklagarna har begärt att alla provskrivare ska dömas till ett kortare fängelsestraff. Tingsrätten har dock ansett att påföljden ska bestämmas till villkorlig dom och böter.

Tingsrätten har även kommit fram till att de tre huvudmännen varit skyldiga att redovisa skatt för inkomsterna från verksamheten och att bokföra affärshändelser i verksamheten. Eftersom ingen sådan redovisning eller bokföring gjorts döms männen för bl.a. bokföringsbrott och skattebrott Flera av dessa brott har bedömts som grova med hänsyn till att de avsett betydande belopp. 27-åringen och 25-åringen döms också för penningtvättsbrott. Detsamma gäller en 32-årig kvinna som får villkorlig dom och böter. Tingsrätten dömer

27-åringen för bl.a. grovt bokföringsbrott, medhjälp till osann försäkran, grovt brott, grovt skattebrott och grovt penningtvättsbrott till fängelse tre år sex månader 25-åringen för bl.a. grovt bokföringsbrott, medhjälp till osann försäkran, grovt brott, grovt skattebrott och penningtvättsbrott till fängelse två år sex månader 23-åringen för bl.a. grovt bokföringsbrott, medhjälp till osann försäkran, grovt brott, och grovt skattebrott till fängelse två år.

De tre förbjuds också bedriva näringsverksamhet under drygt fyra års tid och ska betala miljonbelopp till staten för vinsterna från brotten.

- Målet har varit omfattande och tingsrätten har ställts inför många och i flera fall svåra frågeställningar, säger rättens ordförande rådmannen Magnus Dahlberg.