DOM I STÖRRE EKOMÅL

2019-05-28

Huvuddelen av målet rörde två av de sju tilltalade. Dessa två tilltalade hade suttit häktade från mitten av september 2018 till dess förhandlingen i tingsrätten avslutades i mitten av april 2019.

I den del av målet som rörde grova bedrägerier var endast de två tidigare häktade åtalade. De var åtalade för att tillsammans och i samförstånd och i olika aktiebolags namn, vid sammanlagt 150 tillfällen, vilselett företrädare för andra näringsidkare (nästan uteslutande aktiebolag) att ingå avtal om köp av varor och tjänster. Vilseledande påstods ha bestått i att de två häktade, när de slöt avtalen med leverantörerna, inte berättade för leverantörerna att de själva och de bolag i vars namn de slöt avtal, sakande vilja eller förmåga att betala för inköpta varor och tjänster. De påstådda bedrägerierna skulle således ha begåtts redan då respektive avtal slöts (avtalsbedrägeri) och inte när det senare visades sig att leverantörsfakturorna förblev obetalda och de fem bolag, i vars namn avtalen med näringsidkarna slöts, alla försattes i konkurs. Tingsrätten frikände de två tidigare häktade från samtliga åtal i bedrägeridelen då tingsrätten ansåg att det inte var visat att de saknat vilja eller förmåga att betala vid den tidpunkt då respektive avtal slöts.

De två häktade var också, tillsammans med två andra tilltalade, åtalade för näringspenningtvätt-grovt brott, i sammanlagt tre fall. Brotten avsåg att de åtalade, i olika sammansättningar, medverkat till att stora summor pengar slussades igenom i två fall bolagskonton och i ett fall privatkonton. Tingsrätten fällde i denna del alla fyra tilltalade för näringspenningtvätt-grovt brott.

I domen prövades och åtal för grovt bokföringsbrott och brott mot aktiebolagslagen (s.k. målvakter)

En av de tidigare häktade dömdes för bokföringsbrott och näringspenningtvätt-grovt brott, i två fall, till fängelse 1 år och 4 månader. Den andre tidigare häktade dömdes för bokföringsbrott i fem fall, grovt bokföringsbrott i tre fall och näringspenningtvätt-grovt brott, i två fall, till fängelse 3 år och 10 månader.

Övriga tilltalade dömdes enligt följande.

En tilltalad dömdes för bokföringsbrott och näringspenningtvätt-grovt brott, till villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar.

En tilltalad dömdes för grovt bokföringsbrott och näringspenningtvätt-grovt brott, till fängelse 1 år och 2 månader.

De tre övriga tilltalade dömdes alla för brott mot aktiebolagslagen. En av dessa dömdes till dagsböter och beträffande de två övriga förordnade tingsrätten att i tidigare domar utdömt fängelsestraff skulle omfatta även de brott som de nu dömdes för.

Tingsrätten meddelade näringsförbud på mellan tre och fem år, för sex av de sju tilltalade.

 

 

Senast ändrad: 2019-05-28