Dom i riskkapitalmål

2020-12-14

Kammarrätten anser att en av grundarna av fonderna i en riskkapitalgrupp i sin roll som Key Executive och rådgivare, genom ägande och avtal haft ett sådant inflytande och kontroll över svenska portföljbolag som medför väsentlig anknytning till Sverige. Han är därför obegränsat skattskyldig i Sverige.