Dom i Örebro tingsrätts mål B 6443-19

2020-03-02

En polisman har vid Örebro tingsrätt stått åtalad för våldtäkt, alternativt oaktsam våldtäkt samt tjänstefel, dataintrång, brott mot tystnadsplikt, ringa narkotikabrott och rattfylleri.

 

Åtalet för våldtäkt har avsett en händelse den 9 december 2019 då polismannen och målsäganden stämt träff och gemensamt begett sig till målsägandens bostad. Att det där har förekommit sam­lag mellan polismannen och målsäganden har dessa berättat samstämmigt om. Åklagaren har påstått att målsäganden inte har deltagit frivilligt i detta och det är den frågan som tingsrätten har haft att pröva.

 

Under huvudförhandlingen har förhör hållits med den åtalade polismannen, med målsäganden och med vittnen som haft kontakt med målsäganden. Tingsrätten har också tagit del av skriftlig bevisning rörande de kontakter som målsäganden och polismannen haft innan de kommit överens om att träffas.

 

Efter att tingsrätten har värderat den bevisning som har åberopats i målet har domstolen kommit fram till att åklagaren inte har bevisat att målsäganden inte deltagit frivilligt. Polismannen har därför frikänts från åtalet såväl för våldtäkt som oaktsam våldtäkt.

 

Polismannen har dock dömts för tjänstefel bestående i att han i samband med ett polisingripande tagit och behållit narkotika som någon släppt till marken. Han har även dömts för 28 fall av data­intrång bestående i att han har gjort sökningar på olika personer i Polismyndighetens register utan att han har haft rätt att göra det. Han har också dömts för tre fall av brott mot tystnadsplikt bestående i att han lämnat ut uppgifter till personer som inte har haft rätt att få del av dessa uppgifter. Slutligen har han även dömts för ringa narkotikabrott. Han har friats från åtalet för rattfylleri.

 

Tingsrätten har bestämt påföljden till en villkorlig dom. Tingsrätten har i samband med det tagit hänsyn till att han, på grund av de brott han nu döms för, kommer att förlora sin anställning som polis.