Dom i målet om sprängningarna i Husby och Kista

2021-01-05

Rättegången har framför allt gällt två frågor. Den första är om en 22-årig man från Husby är skyldig till att ha försökt pressa en kvinna och en man på pengar (försök till grov utpressning). Den andra är om han också instruerat eller uppmuntrat någon annan person att utföra sprängningarna (anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse i två fall.) Han har inte varit åtalad för att själv ha utfört sprängningarna.

Tingsrätten dömer 22-åringen för utpressningsförsöket, men inte för anstiftan till sprängningarna. Bevisningen var tillräcklig för att döma honom för utpressningsförsöket men inte för att det ska vara styrkt att han också var delaktig i sprängningarna på det sätt som åklagarna gjort gällande.

Rådmannen Örjan Härneskog säger att det står klart att sprängningarna hänger samman med utpressningsförsöket, men att det inte finns någon bevisning om när, var eller hur 22-åringen skulle ha anstiftat sprängningarna. Inte heller vem han skulle ha påverkat att utföra sprängningarna är klarlagt.

Att tingsrätten inte dömer honom för delaktighet i sprängningarna, innebär att 22-åringen inte ska betala något skadestånd till de nästan 100 personer som begärt skadestånd av honom.

Tingsrätten dömer 22-åringen också för ett fall av misshandel.

Straffet blir två års fängelse.