Dom i målet om mord m.m. i Hammarby sjöstad

2023-09-08

Fredagen den 26 maj 2023 uppstod ett bråk mellan två tonårspojkar vid Lumaparken, Hammarby sjöstad. De båda var endast ytligt bekanta med varandra och möttes av en slump. Ganska snart efter att bråket inletts knivhöggs den ena 15-åringen med sju knivhugg, varav ett trängde rakt genom hjärtat.

Den nu dömde 15-åringen lämnade efter händelsen platsen springandes mot Slussen, där han slängde mordvapnet i vattnet vid Stadsgårdskajen. Samtidigt i Lumaparken inleddes livsuppehållande åtgärder för målsäganden som var allvarligt skadad. Trots att sådana åtgärder vidtogs, gick hans liv inte att rädda. Han avled kort därefter på Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

Den nu dömde 15-åringen som erkänt att han har utdelat knivhuggen, har bestritt ansvar för brott. Han har i först hand gjort gällande att han inte hade något uppsåt att skada eller döda.

- Tingsrätten har dock kommit fram till att han har agerat uppsåtligt. Det är allmänt känt att knivhugg mot vitala delar av kroppen är livshotande säger rådmannen Anna Liljenberg Gullesjö.

Den dömde 15-åringen har även invänt att han har agerat i nödvärn eller i vart fall att det varit fråga om nödvärnsexcess.

- Det har varit fråga om en nödvärnssituation, men 15-åringen har använt mer våld än vad som är tillåtet enligt nödvärnsrätten fortsätter Anna Liljenberg Gullesjö. Det angrepp som den dömde 15-åringen utsattes för var allvarligt, men inte livshotande. Det har även funnits alternativa sätt att agera. Ett flertal kraftiga knivhugg mot målsägandens överkropp har bedömts som uppenbart oförsvarligt.

Situationen var inte heller sådan att den dömde 15-åringen svårligen kunnat besinna sig och därför ska vara fri från ansvar (nödvärnsexcess).

Gärningen har rubricerats som mord och påföljden för en vuxen hade varit fängelse 15 år. Eftersom gärningsmannen var 15 år döms han till sluten ungdomsvård i två år.

Den dömde 15-åringen ska även att betala skadestånd till den avlidnes familj med sammanlagt 537 158 kr, vilket är fullt bifall till målsägandenas talan.

Domen omfattar även ringa narkotikabrott.