Dom i målet om bl.a. mord på resecentrum i Linköping; B 1656-21

2021-10-01

Den tilltalade döms för mord på sin före detta hustru och för grovt olaga hot mot en man som försökte avvärja det dödliga angreppet. Påföljden bestäms till fängelse på livstid och den tilltalade utvisas. Den tilltalade ska också betala skadestånd till gemensamma barn och den avlidnas föräldrar samt till mannen som hotades.