Dom i målet om bl.a. försök till grovt rån på Östermalm i november förra året.

2022-04-27

Tingsrätten har i dag meddelat dom i målet där åtta personer åtalats för delaktighet i bl.a. försök till grovt rån på Östermalm i november 2021. Sex av personerna döms för förberedelse till inbrottsstöld till tre års fängelse, en person döms för att ha anstiftat brottet till samma straff, medan en person döms för medhjälp till brottet till två års fängelse. Tingsrätten har förverkat villkorligt medgiven frihet för fyra av de tilltalade. Dessa har nämligen återfallit i brott sedan de avtjänat tidigare straff. De fyra personer som varit häktade efter rättegången, ska stanna kvar där tills domen får laga kraft.

Enligt tingsrätten ska gärningen bedömas som förberedelse till inbrottsstöld och inte försök till grovt rån, vilket åklagaren i första hand hade yrkat ansvar för. De tilltalade hade nämligen inte nått tillräckligt långt i utförandet av brottsplanen för att den s.k. försökspunkten ska anses uppfylld. De ska därför dömas för förberedelse. Den gärning som förberetts ska enligt tingsrätten bedömas som inbrottsstöld och inte som rån. Anledningen till det är att åklagaren inte bevisat att de tilltalade hade tänkt använda våld eller hot om våld. Det tänkta tillgreppet avsåg för övrigt klockor, smycken och väskor till ett värde om ca 5 miljoner kr.

Rättens ordförande chefsrådmannen Niklas Wågnert kommer att vara tillgänglig för frågor per telefon den 27 april kl. 11.00-12.00.