Dom i målet gällande bränderna i Bjästaområdet

2021-05-04

Tingsrätten har funnit att de tilltalade tillsammans och i samförstånd anlagt bränderna den 3-4 januari 2021 i ett ödehus i Skrike, den 5 februari 2021 i Sörbygdegården, på en rastplats vid Bjästa och i IOGT-NTO:s föreningslokal vid Åte, den 9-10 februari 2021 på en rastplats vid Åte samt den 15 februari 2021 i ett skoterförråd vid Fröstdal. Tingsrätten har vidare funnit att en av de tilltalade anlagt branden den 19 februari 2021 i en container i Bjästa. Tingsrätten har däremot inte ansett det ställt utom rimligt tvivel att de tilltalade, eller någon av dem, anlagt eller medverkat till anläggandet av branden den 29 januari 2021 i skolan i Köpmanholmen. De tilltalade döms båda för två fall av mordbrand, avseende bränderna i Sörbygdegården och IOGT-NTO:s föreningslokal vid Åte, och ett fall av grov skadegörelse, avseende branden i skoterförrådet vid Fröstdal. Vad gäller övriga bränder döms de tilltalade för skadegörelse av normalgraden. De tilltalade döms även för viss ytterligare brottslighet. Båda tilltalade döms till fängelse 2 år och 10 månader. De tilltalade ska vidare, i de delar de döms till ansvar, betala skadestånd till målsägandena.