Dom i målet avseende mord och försök till mord i Råcksta och försök till mord m.m. i Nacka

2020-05-28

I augusti 2019 avlossades skott mot en lägenhet i Råcksta. En 18-årig kvinna dog och det var nära att hennes make träffades av skotten. I september 2019 befann sig maken i en taxibil i Nacka. Bilen besköts och taxichauffören träffades av en kula. En ung man boendes ca 115 meter bort träffades av en kula i ögat. Skott gick även in i flera andra lägenheter i samma bostadshus.

Tingsrätten har kommit fram till att åklagaren inte bevisat att 23-åringen avlossat skott i Råcksta. Inte heller är det bevisat vilken flyktbil som använts. Det går enligt tingsrätten inte att knyta de två männen till brottsplatsen eller till de vapen som använts. Männen kan därför varken dömas för mord och försök till mord eller för medhjälp till mord och försök till mord.

Enligt tingsrätten är åklagarens bevisning tillräcklig för att bevisa att 23-åringen vid skjutningen i Nacka varit på brottsplatsen, att han hanterat ammunition och att han skaffat fram flyktbilen. Bevisningen har inte räckt för att bevisa att 23-åringen varit en av skyttarna. Han har därför dömts för medhjälp till försök till mord. Eftersom åklagaren inte bevisat att 23-åringen varit en av skyttarna kan han inte dömas för de skott som avlossats mot lägenheterna.

Tingsrätten har sett allvarligt på gärningen bl.a. då automatvapen använts och agerandet framstått som särskilt hänsynslöst. Därför har straffet bestämts till åtta års fängelse, säger rättens ordförande rådmannen Sofia Jungstedt.

Bevisningen mot den 30-åring som åtalats för skjutningen i Nacka har inte varit tillräcklig för att bevisa att han varit en av skyttarna, att han varit på brottsplatsen, att han tagit befattning med vapen eller att de stulna registreringsskyltarna använts för att avidentifiera flyktbilen. Han kan därför inte dömas för försök till mord eller medhjälp till försök till mord eller för de skott som avlossats mot lägenheterna.

En 38-årig man som varit åtalad för att ha försökt ta befattning med vapnen efter skjutningen i Nacka har frikänts eftersom åklagaren inte bevisat att det varit därför som han befunnit sig på platsen.

Tingsrätten har bestämt att taxichauffören har rätt till ersättning med drygt 180 000 kr för bl.a. kränkning och sveda och värk. Maken och de två andra män som suttit i taxibilen har rätt till ersättning för kränkning med 100 000 kr. Eftersom ingen dömts för brott i Råcksta eller för att ha avlossat skott mot lägenheterna i Nacka har begäran om skadestånd från maken, den 18-åriga kvinnans efterlevande och de andra som drabbats avslagits.

En av de 30-åriga männen har dömts för grovt vapenbrott och viss annan brottslighet till fängelse två år. Den andre 30-årige mannen har dömts för narkotikabrott till fängelse en månad. Den 38-årige mannen har dömts för b.la. narkotikabrott till villkorlig dom och samhällstjänst.