Dom i mål rörande den händelse där två barn blev skottskadade i Visättra, Flemingsberg

2022-02-15

Lördagen den 17 juli 2021 inträffade en konfrontation mellan två grupperingar av män på en bro på Sågstuvägen 2 F i Visättra, Huddinge kommun (brottsplatsen). Vid konfrontationen blev en person misshandlad med slag och sparkar samt fick ta emot ett slag i ansiktet med en pistol. Under tumultet och misshandeln gick ett skott av från den omnämnda pistolen vid cirka 20.13-tiden. Skottet träffade två minderåriga barn, 6 och 7 år gamla, som råkade befinna sig i nära anslutning till platsen där konfrontationen pågick. Kulan orsakade det ena barnet en genomgående skottskada på vänster underben och det andra barnet en ytlig skottskada på högra underbenet. Inga av skadorna har bedömts ge upphov till bestående fysiska men. I målet har inte påståtts att skottet avlossades avsiktligt. Detta har bekräftats även av den utredning som tingsrätten tagit del av.

I domen dömer tingsrätten två av de åtalade för grov misshandel till fängelse i ett och ett halvt år. Den person som blev misshandlad har tingsrätten funnit hade ett vapen med sig. Därför döms den personen för grovt vapenbrott till fängelse i ett år.

En 25 årig man har varit åtalad för grov misshandel, grovt vapenbrott och vållande till kroppsskada, grovt brott, alternativt framkallande av fara för annan. Åklagarens påstående har varit att 25 åringen höll i det vapen som användes som tillhygge under misshandeln när ett skott av misstag avfyrades. Tingsrätten har funnit att bevisningen inte räckt för att döma 25 åringen för de påstådda brotten. Åtalet mot honom har därför ogillats.

- Tingsrätten har vid sin granskning av utredningen funnit att 25 åringen inte kan dömas för de åtalade brotten. Detta eftersom tingsrätten inte kunnat utesluta en alternativ gärningsman, säger rättens ordförande rådmannen Kian Amraée.

- Den huvudsakliga bevisningen mot 25 åringen har varit vittnesiakttagelser och signalementsuppgifter som lämnats. En central svaghet i utredningen har varit att i huvudsak samtliga relevanta signalementsuppgifter som lämnats åberopade mot 25 åringen även stämt inpå en fjärde person som inte varit åtalad i målet, säger rättens ordförande rådmannen Kian Amraée.

Eftersom åtalet mot 25 åringen ogillats har även barnens begäran om skadestånd lämnats utan bifall.

Den som önskar beställa domen kan maila till sodertorns.tingsratt.avdelning3@dom.se. Utskrifter av domen kommer att debiteras enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191).