Dom i mål rörande bland annat en dödsskjutning i Norsborg den 5 april 2022

2023-05-30

Tisdagen den 5 april 2022 anlände tre maskerade män i en stulen bil till Norsborg. Två av dem som idag är 20 år och 16 år gamla – skyttarna – klev ur bilen beväpnade med varsitt vapen och i en närbelägen innegård i ett flerbostadsområde sköt ihjäl en person. Enligt tingsrättens mening har utredningen gett ett mycket starkt stöd till att männen gemensamt och i samråd skjutit ihjäl målsäganden genom att med två skjutvapen skjuta denne med tio skott mot huvudet och överkroppen.

- Tingsrätten har funnit att även den 22 åriga man som agerade som chaufför ska dömas för mord i stället för medhjälp till mord. Detta för att utredningen visat att han har genom aktivt handlande medverkat i att förbereda och planera mordet tillsammans med den 20 åriga skytten, säger rättens ordförande ställföreträdande chefsrådmannen Kian Amraée.

Förutom mord döms två av männen – 22 år och 20 år gamla – även för människorov, grov våldtäkt, övergrepp i rättssak och misshandel. Dessa gärningar har inget samband med mordet. Straffet för dessa män har bestämts till fängelse på livstid. Straffet för 16-åringen som vid mordet var endast 15 år gammal har med hänsyn till dennes låga ålder bestämts till sluten ungdomsvård i två år och sju månader.

- Utredningen har klart visat att 15 åringen har varit en av de två skyttar som hänsynslöst sköt ihjäl målsäganden mitt i ett tättbebyggt flerbostadsområde. Mordet är så pass allvarligt att straffet för en vuxen person är fängelse på livstid. Men med hänsyn till den lagstiftning och praxis som vi har på området för närvarande kan mordet i praktiken inte resultera i annat straff än en sluten ungdomsvård på två år och sju månader för den som var 15 år gammal vid gärningen, säger rättens ordförande ställföreträdande chefsrådmannen Kian Amraée.

Förutom ovan nämnda tre personer har fyra andra tilltalade i målet dömts för bl.a. skyddande av brottsling, grovt brott, grovt vapenbrott, medhjälp till människorov och narkotikabrottslighet. En tilltalad har helt friats från åtal gällande medhjälp till människorov alternativt medhjälp till grov misshandel.

Tingsrätten har bestämt att de dömda för mordet ska betala skadestånd till den mördades närmaste familjemedlemmar. Skadestånd har också dömts ut till andra målsäganden i målet.

Tingsrätten har också beslutat att de 22 och 20 år gamla männen som dömts för bl.a. mord till livstidsfängelse ska vara fortsatt häktade till dess domen mot de vinner laga kraft, dvs inte kan överklagas längre.

Den som önskar beställa domen kan maila till sodertorns.tingsratt.avdelning3@dom.se. Utskrifter av domen kommer att debiteras enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191).