Dom i mål om tillämpning av resegarantilagen

2023-09-18

Den som är arrangör av en paketresa är skyldig att se till att resan omfattas av en resegaranti. För att det ska vara fråga om en paketresa ska resan innehålla minst två olika resetjänster. Begreppet resetjänst definieras i paketresedirektivet och i paketreselagen. Målet handlade om en handbollsturnering. Arrangemanget innefattade inkvartering, vilket utgör en resetjänst. Frågan var om själva turneringen utgjorde en turisttjänst och därmed en andra resetjänst. Högsta förvaltningsdomstolen fann att så inte var fallet.