Dom i mål om synnerligen grovt vapenbrott på Rosengård

2022-09-16

På kvällen den 6 december 2021 kontrollerade polisen tre personer utanför en fastighet på Rosengård i Malmö. Polisen fattade misstankar om narkotikabrott, och efter husrannsakan i en närliggande lägenhet beslagtogs bl.a. en automatkarbin och fyra pistoler samt magasin och ammunition.

Tingsrätten dömer nu två av personerna för synnerligen grovt vapenbrott. En av personerna döms också för andra brott, bl.a. ett grovt vapenbrott i Stockholmsområdet. Den tredje personen frias helt. Åklagarens utredning bedöms nämligen inte vara tillräcklig för en fällande dom mot honom.

När brottsplatsundersökningen var klar den 7 december 2021, beslutade polisen om avspärrning samt satte upp ett anslag om det på lägenhetens ytterdörr. Vid kompletterande brottsplatsundersökning den 15 december 2021 kunde det dock konstateras att det, trots avspärrningen, hade varit inbrott i lägenheten. Tingsrättens bedömning i domen är att inbrottet skett i syfte att undanröja bevis om det allvarliga vapenbrottet, eller i syfte att på annat liknande sätt motverka att det brottet beivrades. Tingsrätten dömer därför en fjärde tilltalad för skyddande av brottsling.

Åklagaren väckte i målet åtal mot en femte person för stämpling till synnerligen grovt vapenbrott. Tingsrättens bedömning i den delen är dock att personens invändning om s.k. frivilligt tillbakaträdande bör godtas, och att åtalet mot honom därför ska ogillas. Tingsrätten dömer däremot personen för narkotikabrott. Tingsrätten dömer också en sjätte person för grovt vapenbrott.

Påföljderna för de två personer som döms för synnerligen grovt vapenbrott bestäms till fängelse fyra år och tio månader respektive fängelse tre år och tio månader. För den som ådöms det längsta fängelsestraffet förverkar tingsrätten också villkorligt medgiven frihet om ett år.