Dom i mål om sprängning på Södermalm

2023-05-17

Strax efter midnatt den 24 september 2022 detonerade en sprängladdning utanför porten på ett flerfamiljshus på Barnängsgatan på Södermalm. Enligt ett utlåtande från FOI bestod sprängladdningen av 3-5 kg dynamit. Detonationen orsakade omfattande materiella skador på fastigheten. Det förelåg även livsfara för personer som hade kunnat befinna sig i trapphuset eller upp till 30 meter från porten.

Tingsrätten dömer nu en 17-åring för att ha åstadkommit explosionen. Brottet rubriceras som grov allmänfarlig ödeläggelse och påföljden bestäms till sluten ungdomsvård 1 år och 8 månader.

Tingsrätten dömer även en 46-årig taxichaufför för grovt skyddande av brottsling. Han döms för att ha hjälpt 17-åringen att undkomma genom att köra honom från platsen. Taxichauffören var åtalad för medhjälp till grov allmänfarlig ödeläggelse. Av bevisningen i målet går det dock inte att dra några säkra slutsatser kring vad taxichauffören kände till kring detonationen innan den skedde. Däremot anser tingsrätten att han haft uppsåt till att hjälpa 17-åringen att undkomma brottet.

En 35-årig man var åtalad för anstiftan till grov allmänfarlig ödeläggelse. Av bevisningen i målet framgår att 35-åringen och taxichauffören var bekanta med varandra sedan tidigare och hade telefonkontakt med varandra både före och efter detonationen. Det är dock inte bevisat att 35-åringen anstiftat gärningen. Han frikänns därför helt.

17-åringen ska också betala skadestånd till 29 målsägande. Målsägandena har främst bestått av boende i den portuppgång där detonationen skedde.

- Genom seismologiska uppgifter från Uppsala universitet har tidpunkten för detonationen kunnat bestämmas till tiondelar. Dessa tidsuppgifter, tillsammans med andra tidsuppgifter från bl.a. telefonsamtal och mastpositioneringar, har därefter varit föremål för tingsrättens bedömning, säger rättens ordförande rådmannen Alexander Nilsson.

Huvudförhandlingen pågick under sex dagar i Solna tingsrätt och avslutades den 8 maj.

Rätten är enig i sin bedömning.