Dom i mål om skattereduktion för hushållsarbete

2020-01-21

En person har under 2015 målat en kunds hus utvändigt. Kunden har fakturerats 80 000 kr för arbetet och betalat hälften av detta belopp, dvs. 40 000 kr. Skatteverket har betalat ut 40 000 kr till personen då det var fråga om ett arbete som var skattereduktionsgrundande och vid den här tidpunkten medgavs skattereduktion med ett belopp som motsvarade halva arbetskostnaden. Skatteverket har därefter beslutat att det av verket utbetalda beloppet skulle betalas tillbaka. Då den verkliga arbetskostnaden inte har kunnat fastställas på ett tillförlitligt sätt har verket uppskattat arbetskostnaden till 32 000 kr dvs. 40 procent av det fakturerade beloppet. Skattereduktionen får därmed endast uppgå till högst 16 000 kr. Högsta förvaltningsdomstolen har i målet kommit fram till att kunden ska anses ha betalat 16 000 kr för arbetet, dvs. 40 procent av det av denne erlagda beloppet. Skatteverkets återkrav uppgår därmed endast till 24 000 kr.