Dom i mål om sjukpenning

2020-09-30

Under en pågående sjukperiod där sjukpenning betalades ut bytte arbetstagaren anställning. Fråga uppkom då om byte av anställning under en pågående sjukperiod innebär att sjukpenning inte ska lämnas för de 14 första dagarna av den nya anställningstiden på den grunden att arbetsgivaren ska svara för sjuklön under den tiden. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att sjuklöneperioden enligt lagen om sjuklön omfattar de 14 första dagarna i en sjukperiod samt att sjuklöneperioden bryts om anställningen upphör. Sjukperioden pågår däremot så länge som sjukdomen sätter ned arbetsförmågan. Arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön gäller därför endast under de 14 första dagarna av varje sjukperiod. Det finns inget stöd för att ett byte av anställning innebär att arbetsgivaren ska betala sjuklön för andra dagar än de 14 första dagarna i sjukperioden. Detta gäller oavsett om den nya anställningen ingås hos samma eller en ny arbetsgivare. Sjukpenning ska därför betalas ut även för de 14 första dagarna i den nya anställningen.