Dom i mål om sexualbrott mot barn på internet

2020-04-22

Tingsrätten anser att det är klarlagt att det är den tilltalade som har kommunicerat med målsägandena. Mannen har tagit kontakt med barnen via chattfunktionen på ett äventyrsspel på internet som handlar om ridning och hästskötsel. Spelets målgrupp är hästintresserade flickor och mannen har utgett sig för att vara ett barn i ungefär samma ålder som målsägandena.

Tingsrätten har i flera fall funnit det bevisat att mannen genom att lämna uttryckliga instruktioner till målsägandena har förmått eller försökt förmå dem att inom ramen för en pågående chatt utföra sexuella handlingar på sig själva. Tingsrätten har därvid funnit det styrkt att han har genomfört eller försökt genomföra sexuella handlingar med dem.

- Tingsrätten har när straffet bestämts beaktat att brotten riktats mot ett stort antal barn, att brottsligheten har utövats systematiskt samt att den tilltalade återfallit i brott, säger rådmannen Ann-Sofie Bodin.

Rätten var enig.