Dom i mål om sexualbrott mot barn och barnpornografibrott

2021-03-23

Den 42-årige mannen häktades i april 2020 för grova sexualbrott mot barn. I oktober 2020 häktades den trettioårige mannen misstänkt för grov våldtäkt mot ett av barnen. Han släpptes sedan under rättegången. Den nittonårige mannen hade tidigare varit frihetsberövad under ett dygn misstänkt för våldtäkt mot samma barn.

Åklagaren väckte i januari 2021 åtal mot de tre männen. Den 42 årige mannen åtalades för flera fall av grova brott mot barn, däribland för två fall av grov våldtäkt mot barn, två fall av grov våldtäkt och ett fall av våldtäkt samt ett stort antal fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt olaga tvång, och för grovt barnpornografibrott. Den trettioårige mannen åtalades för grov våldtäkt och för grovt barnpornografibrott. Den nittonårige mannen åtalades för våldtäkt och för grovt barnpornografibrott. Sammanlagt var det fråga om brott mot åtta identifierade barn i åldrarna från elva år till sjutton år och som samtliga farit mycket illa av brotten och därför yrkat på skadestånd. Barnpornografibrotten har avsett innehav av bland annat filmer föreställande allvarliga övergrepp på mycket unga barn.

Efter en rättegång som varat i fjorton huvudförhandlingsdagar har tingsrätten, som till slut bestått av en domare och fyra nämndemän (inledningsvis var rätten två domare och fyra nämndemän, men en av domarna har förhindrats från att delta i målets avgörande), nu meddelat dom.

Den 42-årige mannen har dömts för ett fall av olaga tvång, sju fall av grovt olaga tvång, ett fall av anstiftan av våldtäkt, tre fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, sjutton fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, två fall av barnpornografibrott, ett fall av grovt barnpornografibrott och ett fall av övergrepp i rättssak. Tingsrätten har ogillat de två åtalen för grov våldtäkt. När det gäller de två åtalen för grov våldtäkt mot barn har domstolen i stället dömt mannen för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. Domstolen har i stället för våldtäkt i ett av åtalen dömt mannen för anstiftan av våldtäkt. Gällande en av målsägandena har domstolen inte funnit styrkt att den 42-årige mannen begått det åtalade brottet och där har åtalet mot honom, likaså skadeståndsyrkandet, ogillats helt. Påföljden för den 42-årige mannen har bestämts till fängelse i fem år och fyra månader. Domstolen har då tagit hänsyn till att han suttit frihetsberövad med restriktioner i elva månader. Han ska vara kvar i häkte till dess att domen vinner laga kraft mot honom. Domstolen har också dömt mannen att betala skadestånd till målsägandena med sammanlagt 551 000 kr.

När det gäller den trettioårige mannen har domstolen ogillat åtalet för grov våldtäkt. Han har dömts för barnpornografibrott. Påföljden har, efter att domstolen har tagit hänsyn till att han under flera månader varit häktad för brott som prövats i domen, bestämts till dagsböter som har ansetts erlagda genom den tid som han suttit häktad.

När det gäller den nittonårige mannen har domstolen ogillat åtalet för våldtäkt. Han har dömts för barnpornografibrott till villkorlig dom och böter.

Tingsrätten har bestämt ersättning till försvarare och målsägandebiträden med sammanlagt 1 730 000 kr.

Rätten har varit enig i sin dom.

 

Tomas Alvå