Dom i mål om resning

2024-06-05

Ett bolag beskattades för en kapitalvinst vid inlösen av andelar i ett bolag. Beslutet överklagades utan framgång av bolaget och beskattningen vann därför laga kraft. Därefter beslutade Skatteverket att genom omprövning beskatta bolagets ägare för samma inkomst. Eftersom både bolaget och dess ägare beskattats för samma inkomst beviljade Högsta förvaltningsdomstolen resning och satte ned bolagets inkomst av näringsverksamhet.