Dom i mål om rättsprövning

2024-02-09

Rättsprövning av beslut om att tillåta inrättande av nya farledsavsnitt i en allmän farled.