Dom i mål om rättsprövning

2023-06-15

Högsta förvaltningsdomstolen har vid rättsprövning av ett beslut om meddelande av nätkoncession (tillstånd till starkströmsledning) för en 420 kV luftledning mellan Nybro och Hemsjö i Emmaboda, Karlshamns, Nybro, Olofströms, Ronneby och Tingsryds kommuner funnit att regeringens beslut ska stå fast.