Dom i mål om rättsprövning

2023-06-07

Högsta förvaltningsdomstolen har vid rättsprövning av ett beslut om att fastställa väg- och järnvägsplan för väg 41 sträckan mellan Sundholmen och Björketorp och för plankorsningar på Viskadalsbanan i Marks kommun funnit att regeringens beslut ska stå fast.