Dom i mål om rättsprövning

2022-11-25

Högsta förvaltningsdomstolen har i samband med rättsprövning av ett beslut om fastställelse av vägplan för anläggning av gång- och cykelväg förklarat att regeringens beslut ska stå fast.