Dom i mål om rättsprövning

2022-06-16

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun beviljade ett tidsbegränsat bygglov för uppförande av en kontorsbyggnad på fastigheten Tre Vapen 4. En närliggande bostadsrättsförening överklagade beslutet. Länsstyrelsen i Stockholms län avslog överklagandet. Bostadsrättsföreningen överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen som överlämnade ärendet till regeringen. Även regeringen avslog överklagandet. Bostadsrättsföreningen ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.