Dom i mål om rättsprövning

2022-04-08

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade att lämna Försvarsmakten tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet inom Göteborgs skärgårdsskjutfält. Tillståndet förenades med vissa villkor för verksamheten. Miljöprövnings­delegationens beslut överklagades till regeringen. Regeringen ansåg att vissa skärpningar och förtydliganden av villkoren var motiverade men avslog därutöver överklagandena. Två samfällighetsföreningar samt ett antal enskilda ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.