Dom i mål om rättsprövning

2020-05-26

Sex samebyar hade hos regeringen överklagat ett beslut i fråga om utökning av jakttid i Västerbottens län. Regeringen avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen har upphävt regeringens beslut eftersom skälen för regeringens beslut inte redovisats.