Dom i mål om rättsprövning

2020-03-30

Ägare till en fastighet i Varbergs kommun hade, tillsammans med ett bolag som bedriver verksamhet på fastigheten, hos regeringen överklagat Trafikverkets beslut om fastställelse av järnsvägsplan. Regeringen avslog överklagandena. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.