Dom i mål om rättsprövning

2020-02-11

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål om rättsprövning prövat frågan om upphävande av strandskydd på några fastigheter vid Säveån i Lerums kommun. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens avslagsbeslut ska stå fast.