Dom i mål om rättsprövning

2019-12-17

Ägare till fastigheter i Strömstads kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd. Regeringen avslog överklagandena. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.