Dom i mål om rättsprövning

2019-10-03

En ägare till en fastighet i Gärdefjärdens naturreservat i Skellefteå kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgning av naturreservatet samt därmed sammanhängande föreskrifter och skötselplan. Regeringen avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.