Dom i mål om rättsprövning

2019-09-25

Trafikverket beslutade i februari 2016 bl.a. att fastställa en arbetsplan för anläggande av väg 940, delen Rösan–Forsbäck inom Kungsbacka kommun, Hallands län. Beslutet överklagades till regeringen. Regeringen avslog överklagandena. Fyra personer och två föreningar ansökte hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.