Dom i mål om rättsprövning

2019-04-30

Ägare till fastigheter i Stenungsunds kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om strandskydd. Regeringen upphävde länsstyrelsens beslut delvis och avslog överklagandena i övrigt. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Bifogade filer: Mål nr 4343-18 Senast ändrad: 2019-04-30