Dom i mål om rättsprövning

2019-01-25

Trafikverkets beslut, med stöd av 40 § väglagen, om avspärrning av enskild vägs anslutning till väg 952 i Torsby kommun överklagades av bl.a. en fastighetsägare. Länsstyrelsen i Värmlands län och sedermera regeringen avslog överklagandet. Fastighetsägaren ansökte hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Bifogade filer: Mål nr 2063-17 Senast ändrad: 2019-01-25