Dom i mål om rättsprövning

2018-10-12

Ägare till fastigheter vid flera sjöar inom Kronobergs län hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd. Regeringen avslog överklagandena. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Bifogade filer: Mål nr 1044-17 Senast ändrad: 2018-10-12