Dom i mål om rättsprövning

2018-10-09

Miljöorganisationer och ägare till fastigheter i Göteborgs kommun m.fl. hade hos regeringen överklagat Trafikverkets beslut att fastställa järnvägsplanen för ”Västlänken” i Göteborg. Regeringen avslog överklagandena. Flera av klagandena ansökte hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Bifogade filer: Mål nr 5292-17 Senast ändrad: 2018-10-09