Dom i mål om rättsprövning

2018-01-10

Rättsprövning avseende utvidgat strandskydd i Kalmar kommun.