Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-02-16

Kommittén för finansiell stabilitet har ansetts utgöra ett självständigt organ i förhållande till Riksbanken vid tillämpningen av 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Handlingar som skickats mellan organen ska därför anses inkomna till respektive upprättade hos Riksbanken. Sådana handlingar är således allmänna handlingar i den mån de förvaras hos Riksbanken.