Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-10-20

Riksdagsförvaltningen hade avslagit en begäran om att få ta del av en promemoria och annat beslutsunderlag i ett visst ärende. Beslutet motiverades med att förvaltningen redan hade lämnat ut alla handlingar som motsvarades av begäran.Högsta förvaltningsdomstolen, som saknade anledning att ifrågasätta Riksdagsförvaltningens uppgifter, avslog överklagandet.