Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-02-24

I målet hade Riksdagsförvaltningen avslagit en begäran om att få ta del av en e-postlogg avseende en viss angiven riksdagsledamot respektive att få en sammanställning över all e-post som skickats till och från riksdagsledamoten. Beslutet motiverades med att förvaltningen inte hade någon e-postlogg med de efterfrågade uppgifterna och att det inte fanns några e-postmeddelanden till och från riksdagsledamoten som var allmänna handlingar. Högsta förvaltningsdomstolen, som saknade anledning att ifrågasätta Riksdagsförvaltningens uppgifter, avslog överklagandet.