Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-09-21

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 2020-07-01, dnr 2020/260-54.