Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-07-02

Målet gäller rätt att ta del av allmän handling hos Riksdagsförvaltningen. Riksdagsförvaltningen bedömde att den begärda handlingen varken var förvarad hos eller inkommen till myndigheten. Högsta förvaltningsdomstolen gjorde samma bedömning som Riksdagsförvaltningen.