Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-06-29

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa ärende 2020/198-54.