Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-04-29