Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-04-08

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Stockholms administrativa beslut 2020-01-27 KST 2020/55.