Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-02-12

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Migrationsöverdomstolens administrativa beslut KST 2019/391.